Aclix Podcast

#14 Aanpassen aan de doelgroep

Zwaartekracht is een kracht op massa, wat breken kan worden met behulp van gravitatie constanten. Deze formules zijn geldig voor punt massa’s. Dit zijn theoretische objecten met massa, maar zonder grootte. En naast zwaartekracht hebben ook gravitatiekracht wat beide massa’s berekend met een verschil in gravitatie constante een gravitatie versnelling.

[He, dit is Arnoud en dit is A drop of Ink]

[00:43 – 05:11]

Als je op deze manier zwaartekracht zou uitleggen aan een 15-jarige zouden we niet heel ver komen. Ze snappen niet wat jij zegt en kunnen totaal geen logica maken van het hele verhaal. Maar wat als ik het zo zou uitleggen? Als je een appel van een boom losraakt, valt hij altijd recht naar beneden. Niet omhoog, niet naar links of niet naar rechts.


Dit is de kracht van zwaartekracht. Zie de aarde als een grote magneet. Het breekt alles aan binnen een bepaalde afstand. Zelfs de maan zit in deze afstand, waardoor altijd om de aarde heen blijft draaien en niet zomaar wegvliegt. Dit is een kort voorbeeld wat ik wil geven om dit onderwerp van vandaag te illustreren en het gaat vandaag over aanpassen op de doelgroep.


En je kunt je vast nog wel herinneren dat toen de tijd op de middelbare school zat en je een leraar wiskunde had en die niet zo goed was in uitleggen of dit nou wiskunde was of een ander vak. En die persoon legde het vak uit volgens zijn eigen kennis en onreinheid begrijpt. En jij zat daar maar te staren naar voren in de leegte en te denken aan wat je in je lunch zou eten, omdat alles om je heen zo super saai was.


En dit komt voort vanuit onszelf. Wij hebben dit leraren hebben dit. En juist als wij een onderwijzer zijn of andere mensen iets willen leren, is het heel goed om bewust te worden van dit aspect. En dit is redeneren vanuit onszelf. Jij en ik leven voor onszelf op onze eigen wereld en elke dag zijn we constant bezig met wat we doen, hoe we gelukkig zijn, hoe we pijn kunnen voorkomen en hoe we zoveel mogelijk plezier kunnen hebben in t leven.


Is goed is, is dat waar het om draait? En de redenatie die vanuit onszelf komt ook voort vanuit onszelf is dan ook constant met onszelf bezig. Wat we willen bereiken, de communicatie met andere mensen, onze vrienden, wat we gaan doen in het weekend, alles wat om ons heen gebeurt, de discussies, de vervelende dingen die we horen, die bekijken we allemaal vanuit ons eigen perspectief.


En dat logisch, dat is niet gek. O, maar dat jij een leraar bent, in staat voor een groep kinderen en je zou het onderwerp zwaartekracht uitleggen zoals dat in de introductie had gedaan, dan zullen waarschijnlijk niet heel veel mensen de toets halen als ze het zo moeten opschrijven. En dit is waar ik het vandaag met je de over wil hebben is.


Op t moment dat jij content wil gebruiken om een boodschap bij een ander te brengen, betekent het dat wij onze eigen bril, om het zo maar te zeggen, moeten afleggen en de bril van een ander moeten opzetten om zo hun wereld te kunnen zien vanuit hun perspectief en om zo onderwerpen uit te leggen zodat hun begrijpen en hun iets mee kunnen doen.


En bij een stukje aandacht kunnen verdienen. Het belangrijkste onderdeel hiervan is dat wij je dit leren om op een constante basis te doen dat het niet één keer is, dat wij even uit de bril van de ander opzetten en dan maar iets kunnen uitleggen, maar dat wij leren dat als wij content maken, dat als wij een boodschap brengen aan een ander, dat als wij discussies hebben, dat het op t moment dat wij communiceren en wij iets willen overbrengen, dat dit de belangrijkste skill is die we moeten leren en constant willen doen.


In de politiek is dit n van de eerste dingen die ze geleerd krijgen van hoe communiceer in een boodschap. Hoe zorg je ervoor dat je op één lijn zit? Ik zal even kort uitleggen hoe precies het brein werkt en hoe wij nieuwe dingen leren. Wat wij zeggen om een voorbeeld te nemen van het kind om het makkelijk te houden is het kind wandelt op de wereld die leert hoe die moet lopen, hoe die zichzelf moet aankleden, deelt, hoe te eten.


Langzaam leert het om te fietsen in Nederland. En langzamerhand leert het kind van oké, dit betekent dit en dit betekent dat. Dat is hoe wij leren. Dus op het moment dat jij als een kind iets nieuws wil leren. Doen we dat. Door een stukje referentie te pakken wat het kind al begrijpt en dat te gebruiken om een nieuw concept uit te leggen.


En hetzelfde deed ik met het voorbeeld van de magneet en het zwaartekracht. Het was een kind de magneet al kent en we kunnen dat gebruiken om zwaartekracht uit te leggen. Is het voor een kind makkelijker en begrijpt een kind dan o, dit is hoe het werkt en is het bijzonder van een brein? Het brein die gaat zulke dingen opslaan als het het begrijpt.

[05:11 – 10:14]

Dus toen jij in die wiskundeles zat, vroeger of in die biologielessen en je er niks van snapte, kon je het ook niet opslaan. Ik weet 100% zeker dat je als je toendertijd een toets ging maken die een onvoldoende zou halen of dat je helemaal niks zou kunnen terughalen. En dat is niet gek, want op t moment dat jouw brein geen logica kunt creeren vanuit wat er gezegd wordt, er geen connectie kan worden gemaakt, is het heel erg moeilijk om deze informatie op je te nemen.


Vast te houden omdat je brein zoiets heeft. Dit ken ik helemaal niet, dit snap ik niet. Wat moet ik hiermee? En het is zo voor een kind, maar dit is ook waar. Voor vandaag, voor jou en ik. Voor hoe oud we ook zijn. En alle voorbeelden die ik als het gebruik in komt en de verhalen die ik wil vertellen komen voort vanuit dat ik een concept wil uitleggen en ik dit te verpakken op een manier zodat jij denkt Ah.


Wat betekent t? Dat is de enigste reden waarom ik de voorbeelden en verhalen vertel. Naast dat ik het natuurlijk leuk vind, heeft het ook een hele belangrijke betekenis. Het zorgt ervoor dat jij begrijpt wat ik zeg en dat jij het kan tot je nemen en in jouw brein kan zetten op zo’n manier dat jij de wereld begrijpt. En dat is waarom ik in mijn vak en jij in jouw vak.


Op het moment dat we gaan communiceren dat we eigenlijk één ding op duizend verschillende manieren kunnen uitleggen en waarom dit zo belangrijk is, is omdat iedereen anders naar de wereld kijkt. Jij kan een bepaalde geschiedenis hebben over vissen en op de manier hoe je vissen vangt. Dat je daarmee uh begrijpt hoe je volgers kunt krijgen, dat dat voor jou heel logisch is.


Maar als ik dat voorbeeld van een ander gebruik die denkt helemaal ben je gek, ik snap er niks van, die heeft een voorbeeld nodig over bijvoorbeeld hoe kinderen opgroeien en hoe ze vriendjes maken op school. En zo heeft iedereen z’n eigen beeld en ervaringen en geloof die door de jaren heen weer opgebouwd. En het is aan ons de taak als wij iets willen uitleggen wat een ander begrijpt om het op zo’n niveau te brengen dat het bij iedereen terecht kan komen.


En dit is waar. Voorbeelden. Dat is waar verhalen zo’n grote impact maken. En om jou een betere uitleg te geven van hoe dit precies werkt in je brein. Dus wat ik je net uitlegde dat iedereen z’n eigen ervaringen heeft en z’n eigen dingen gelooft, komen voort uit referenties. Als jij als klein kind door de keuken heen huppelt en Ritchie met je kleine handjes in de hete pannen, dan krijg je direct pijn in je hand en dit zorgt ervoor dat je meteen terugtrekt en dat je begint te janken.


En waarschijnlijk zijn de poppen mama toe en geven een aantal kusjes op en hopen dat dat niet veranderd in een blaar. En nu heeft je brein een associatie. Het gebruikt pijn en plezier om te zeggen oh, dit is goed of dit is niet goed. Dus zodra jij nu weer die pan ziet als kind, denk je twee keer na voordat je die pan aanraakt, want in je hoofd heb je de link gebaand.


Oh, als ik een pan aanraak is de associatie oh, dat is pijn, dus loop je weg. En dat het instinct wat we hebben als mens en als dier. En dat zit vooral in het dierenrijk waar geen logica is en waar dieren niet intelligent zijn zoals mensen dat zijn. Wij kunnen nog over dingen nadenken en logica dingen en toevoegen, maar die dieren die leven puur op pijn en plezier, op het stukje voortplanting.


Instinctief dingen doen dus die weten als ik daar ga oversteken bij het water, moet ik uitkijken voor krokodillen en hygiëne. Dan bepalen meer die weten van oké als ik ga, het is de enigste plek waar het kan, dan moet ik het op zo’n manier doen dat ik niet wordt gepakt. En ze creëren die als zaad in dat Canada, want ze weten dat is pijn als ik daar niet snel overheen ren en dan zoek ik het.


Gepakt door een krokodil en deze referenties. En dit is dan een hele duidelijke van pijn en plezier. Dus is referenties creëren onze overtuigingen en geloof in ervaringen en dat is waar wij met content of met de voorbeelden en verhalen die we zelf maken op inspelen. Weten waar deze vandaan komen helpt ons om een voorbeeld soms sterker te maken of beter te maken.


Want stel je voor het komt van laten we zeggen een plek vanuit plezier om zo maar te zeggen Geniet maar, we worden ervaringen gehad. Je bent een bepaalde vakantie geweest, naar zoiets unieks gebeurd. En je weet dat vol van een bepaalde persoon. Weet je dat dat een impact heeft gehad op de persoon ervaring hoe die persoon nu naar de wereld kijkt.


En dat is iets heel persoonlijks. Maar als je dat dan een kunt gebruiken als voorbeeld en als je dat kunt meenemen in een verhaal om die persoon niet uit te leggen, weet je 100% zeker dat als je die twee gelijk kunt leggen, dat je die boodschap kunt overbrengen en dat die persoon denkt oh ja, dit klopt, dit is logisch.


En dat één plus één twee wordt. En dat is natuurlijk op N. Op N kun je er natuurlijk heel goed op inspelen. Dat is ook waar meer referenties en pijn en plezier en dat we dat specifiek u kunnen toevoegen. Maar als het hebben over content op social media kunnen we dit alsnog doen. Kunnen we alsnog kijken van oké, wat veroorzaakt pijn?

[10:14 – 15:19]

Wat veroorzaakt plezier? Dat zijn de makkelijkste omdat de referenties natuurlijk heel erg persoonlijk zijn wat iemand heeft meegemaakt. En dat kunnen we niet altijd van tevoren raden. En daarom zijn kijken naar pijn en plezier zorgen essentieel. Laten we zeggen dat jij uh advocaat bent en je probeert mensen aan te spreken die last hebben over burenrecht. Ik moet meteen denken aan een programma op tv over die mensen die uh klagen over elkaar dat ze dan die ruzie gaan oplossen met de jonge jongens volgens mij.


Nou stel je bent dus een advocaat in, probeer die mensen aan te spreken. Wat je weet is d’r is een pijn. De pijn is dat mensen het niet eens zijn over hun tuin. En terwijl mensen dat dus wel heel erg belangrijk vinden. Want een tuin geeft een stukje plezier. Ze. Op t moment dat jij referenties kunt maken over bijvoorbeeld wat het plezier is van t hebben van eigen tuin, de rust associatie die iemand graag wil, dan kun je dat onderwerp gebruiken om bepaalde onderwerpen weer uit te leggen.


Stel je wil bijvoorbeeld dat iemand uitleggen wat het betekent om rustig te zijn in jezelf, in je hoofd, in de dingen die je doet. Wat als je dat kunt vergelijken met die persoon als die in de tuin zit? Je kunt genieten van de rust, maar dat we ook de boosdoener hebben. De buurman en de buurman. Kunnen we zien als de stress, als de moeilijke dingen in het leven, de onverwachtse dingen.


De moment dat je die n plus n maakt weet ik 100% zeker dat bij die persoon meteen denkt a een die snapt. Het is dan een heel simpel voorbeeld. Dus als dat je doelgroep is en je kunt bepaalde advertentie maken voor bepaalde content maken, dan is het natuurlijk iets wat je kunt gebruiken. Dus het is heel belangrijk dat je weet wie je doelgroep is, zodat je weet ook even wat is het stukje pijn, wat deze doelgroep ervaart, wat stukje plezier waar ze naartoe willen.


En dat kunnen we heel goed gebruiken om onderwerpen uit te leggen. Maar we moeten je hier nou mee. Waarom vertel ik je dit? Waarom is dit zo belangrijk? De reden waarom ik je dit vertel en ik je dit wil meegeven is omdat content precies op deze manier werkt dat als jij iets wil. Als jij als ondernemer wil groeien, kan dat alleen maar door anderen.


Als jij ooit je droom wil laten waarmaken van misschien een groot huis, een mooie vakanties, mooie ervaringen opdoen met vrienden, familie, als je die dingen ooit wil bereiken in deze wereld, hebben daar kapitaal voor nodig. De moment dat jij je eigen problemen wil oplossen en die mooie dingen in de toekomst wil doen heb jij klanten nodig. Is de enigste manier om daar te komen is om iets te maken voor een ander en je moet geld zien op t moment dat wij geld gebruiken en geld willen ruilen voor iets anders een bar, service of product.


Doen we dit alleen als we geloven dat het de investering waard is en dat het er meer terugkrijgen waar we allemaal spenderen we duizenden euro’s aan vakanties omdat we weet dat de ervaring die we daaruit halen, dat wat ons goed voelen, daar genieten we van en dat is iets wat we de rest van ons leven zullen onthouden. Dus t is het waard.


Waarom investeren er mensen in € 500 voor een standaard shirtje met een simpel merkt op Omdat voor hun de investering waard is, want ze weten t gevoel wat ze daarvoor terugkrijgen, hoe ze bij een bepaalde cultuur horen en een stukje status wat het hun geeft is die € 500 waard is. Op t moment dat jij en ik geld spenderen doen we dit alleen als we zien dat iets waard is voor ons.


En geloof mij, als wij als ondernemers ons alleen maar richten op onze eigen problemen wat wij willen bereiken en niet de focus leggen, hoe kunnen wij een probleem oplossen voor een ander, dan wordt t heel erg lastig voor een ander om te zien van dit is het waard voor mij omdat wij zo bezig zijn met onze eigen problemen in plaats die van een ander.


En om content gebeurt het. Precies hetzelfde niveau of wat op content proberen te doen is een weerspiegeling van wat we doen in een bedrijf. In plaats van dat we geld willen verdienen, willen we aandacht verdienen. Dus als we een product of service maken h. Als we content willen maken, moeten dat voor een ander maken, anders gaat die persoon geen aandacht aan ons besteden.


En hier komt dat allemaal samen. Want als jij kon dat op zo’n manier kan uitleggen dat een ander het begrijpt, dat de ander er wat aan heeft, dat een ander de kauwgom van kan groeien. Alleen dan verdienen we aandacht. Dus als jij je kan aanpassen aan de doelgroep, als jij je eigen bril kunt afzetten, de bril van je doelgroep kunt opzetten om zo mensen iets nieuws te leren, Om mensen te helpen, om mensen te inspireren, mensen te laten lachen, om klanten aan te trekken.


Wat het ook mag zijn, welke vorm van waarde je ook wilt nemen. Als jij die bril van jezelf afzet en die van de ander opzet, alleen dan is het voor een ander het waard om jouw content te bekijken en te weten oh jee, ook bij je teruggekomen. O, dit doet iets. En wat je dan creëert is een merk is content die mensen zullen missen als je zou verdwijnen.

[15:19 – 20:08]

En dat is net als jouw bedrijf. Als jouw bedrijf nu weg zou gaan en je hebt niemand die je dan zou missen, heb een probleem, maar je kunt het net zo en zo beter bij een ander kunnen dienen. Hoe beter bij een ander iets kunnen brengen op een manier dat zij het willen ontvangen en graag willen ontvangen. Dat is hoe wij komen bij succes.


Want hoe wij alle aandacht kunnen krijgen, dat is hoe wij bedrijven groeien. Dat is hoe wij bij succes komen. Is geven, geven, geven op de best mogelijke manier, op de makkelijkst mogelijk manier. En content is precies hetzelfde spelletje. Het is niet anders. En na deze aflevering wil ik je ogen daar op richten. Dat het gaat om geven omdat het gaat om vaker de bril van de ander op te zetten en daar consistent in te worden.


Want dat is de enige manier hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we op een consistente basis kunnen groeien, kunnen bijdragen aan de ander en natuurlijk aandacht kunnen verdienen Wat we hier allemaal willen. Goede leraar is iemand die is aan de hand van wat een ander kent en begrijpt, uitlegt, maar niet vanuit zijn eigen wereldbeeld of zijn eigen begrip.


En dat is wat een leiderschap is, wat wat een goede leraar is dat. Wat een goede vriend is. Dat hij de tijd neemt om een ander te begrijpen en hun motivatoren, hun ideeën van de wereld te gebruiken om hun op nieuwe plekken te brengen. Om hun leven een stukje beter te maken, om hen een stapje naar hun dromen te brengen.


Dat is waar het om draait. En deze week krijg ik een nieuwe vraag binnen en dit was hoe zorg ik ervoor dat mensen je content onthouden? Dat ze daarbij willen terugkomen, Dat je een bepaalde ervaring creëert. En dit sluit heel mooi aan. En dat is ook de reden waarom ik vandaag deze podcast hierover heb gemaakt is omdat het heel erg specifiek hierop ingaat en het laat zien van dat mensen je willen onthouden als je wil dat mensen bij jou terugkomen.


Vertel dat alleen als zij het kunnen begrijpen. De eerste plek, als zij niet begrijpen wat je aan het doen ben of daar geen emotie wordt losgemaakt, dan komen ze waarschijnlijk niet bij je terug. Onthouden ze je kon dat niet, dan kunnen ze er niks mee. En dit is waarom nu onderwerp zo essentieel is. Ze zeiden kunt uitleggen, iets kunt brengen op een manier dat de ander het wil ontvangen en er een bepaalde emotie wordt gecreëerd.


Dan is waar mensen ons onthouden dat is hoe mensen ons willen opzoeken. Mail zult terugkomen. Heilsleer Nu vraag aan Wat zijn n van de mooiste herinneringen van je leven en waarschijnlijk kun je die zo naar voren halen. Waarom? Omdat op deze momenten was de emotie t hoogst. Ervaarde je de grootste wisselingen in emotie, heb je de mooiste dingen meegemaakt, nieuwe dingen meegemaakt.


Ze weten dat een herinnering, iets wat dichtbij je is, iets waar weet je snel kunt terughalen, staat gelijk aan een bepaalde emotionele ervaring. En het zijn die twee die ervoor zorgen dat de herinnering wordt gemaakt in de eerste plek en dat dat blijft hangen door de emotie. En dat is een. Wat we op content ook zien is bijvoorbeeld met al die grappige korte video’s op Windows en tikt ook in Feesboek Windows is.


Het is heel erg grappig. T is wel heel erg kort wat het G doet. Het t verandert, je staat. Je voelt je daardoor beter, wordt een bepaalde emotie losgemaakt of een bepaalde ervaring gecreëerd die je niet vergeet. Wat ik bijvoorbeeld nog weet is dat ik. Met Ondernemers Dag hadden ik een aantal van mijn volgers een kaartje gestuurd in kon via zo’n website gratis kaartjes sturen.


Dus ik denk dat ik zo’n twintig mensen een kaartje had gestuurd. Zoveel mensen die mij volgden voor mensen die ik nooit had gesproken. Voor de rest in het echte leven alleen maar online. Ik dacht hoe leuk is dat om op die manier iets bij te dragen. En dat doe ik niet puur om er alleen wat uit te halen.


Strategie dus. Omdat ik echt zo wil zijn en zo wil uitdragen en ik het mooi vind dat deze mensen doen. Maar wat dat ook doet, het creëert een ervaring op moment dat mensen dit kaartje binnenkrijgen. Onverwachts en onverwachts zie je dit. Taal zorg Belangrijk Als je onverwacht iets kunt toevoegen wat iemand niet verwacht, dan komen de emoties onverwacht.


Net zoals die mooie momenten die je nu hebt. Als je nu moet terugdenken van wat het mooiste moment in je leven is. Dat het moment ook wat er waarschijnlijk onverwachts dingen waren gebeurd, Niet alles was gepland en dat dat onverwacht was, zie je een bepaalde ervaring. En die ervaring creëert een associatie. En die associatie creëren. En dat is hoe mensen je content onthouden wat zo’n mensen bij je willen terugkomen.

[20:08 – 21:38]

Natuurlijk is het niet zo groot als dat je nu opeens had terugdenken aan al de content van Arnout is n van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt in m’n leven. Dat zou waarschijnlijk nooit gebeuren, maar misschien wel dat ik ooit mijn content zo zo mag maken dat ik iets mag heel los maak in jouw hoofd. En dat wat ik hoop en dat is wat ik probeer te geven.


En dat is ook wat ik probeer te doen voor met mijn content is dat jij dingen onthoudt dat door de voorbeelden die ik t gebruik, zodat je t begrijpt in je achterhoofd dat je die connectie kunt maken en dat je dat voorbeeld kunt onthouden. En dat op t moment dat je iets wil leren, dat als je dat stukje hebt onthouden, tot voorbeeld hebt onthouden.


Dat je misschien denkt oh, misschien heeft hij meer over dit onderwerp. Of misschien kan ik hier meer over leren en dat voor je bij me komt dan terug komt, de ziel alles bij elkaar komt. Zie hoe belangrijk het is om iets te kunnen geven op een manier dan de ander wil ontvangen omdat het de basis is van mensen die willen terug komen, die meer willen.


En dat is hoe je content maakt die mensen onthouden en waar mensen bij willen terugkomen. Ik hoop dat je hier wat van heb geleerd, maar bovenal dat je wat meedoet.